English? Click here

Beste accommodatie eigenaar/eigenaresse,

Hartelijk dank dat je meewerkt aan het onderzoek. Mijn naam is Eva en ik ben bezig met de afstudeerfase van de opleiding Bedrijfskunde aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Mijn afstudeerproject gaat over de wensen, eisen en/of ervaringen van accommodatie eigenaren met betrekking tot een website.

De enquête bestaat uit maximaal 17 vragen. Het invullen zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. De gegevens die ingevuld worden zijn volledig anoniem en er zal vertrouwelijk met de gegevens omgegaan worden. Met het invullen van de enquête kan je kans maken op een cursus om jouw accommodatie nog beter te maken.


Copyright 2022